mask

Geodezja i kartografia

praca zespołowaZajmujemy się szeroko pojętymi usługami z zakresu geodezji oraz kartografii. Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji, ale podejmujemy się również mniejszych zadań. Przygotowujemy niezbędną dokumentację geodezyjną dla urzędów i sądów. Dbamy o najwyższą jakość świadczonych usług. Stale podnosimy swoje kwalifikacje, aby gwarantować konkurencyjność i poszerzać swoją ofertę. Obejmuje ona m.in. wykonywanie map do celów projektowych, opracowania dla celów prawnych, podział nieruchomości, pomiary powykonawcze i inwentaryzacyjne, tyczenie budynków i urządzeń infrastruktury, geodezyjną obsługę inwestycji oraz prace na terenach zamkniętych i niejawnych.