mask

Pomiary powykonawcze i inwentaryzacyjne

urządzenie pomiarowe

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w zakresie realizowania pomiarów powykonawczych oraz inwentaryzacyjnych. Dokumentacja z ich wykonania może okazać się istotna, szczególnie w przypadku dużych projektów budowlanych i drogowych. Wówczas zyskujemy pewność, że wszystko odbywa się zgodnie z założeniami, a budowa odpowiednio postępuje z zachowaniem wytycznych zawartych w pierwotnej mapie.

 

Pomiary inwentaryzacyjne

Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych na pewnym etapie budowy i porównanie ich z pierwotną mapą, umożliwia sprawdzenie, czy prace realizowane są prawidłowo. Może to pozwolić uniknąć większych zmian i związanych z nimi kosztów, jeśli wszelkie nieprawidłowości zostaną wcześnie zauważone. Zapraszamy więc do współpracy w tym zakresie.

 

Pomiary powykonawcze

Inwentaryzacja powykonawcza jest niezbędna, aby nadzór budowlany dokonał odbioru budowy. Taki dokument składa się również w urzędzie po zakończeniu prac. W naszej ofercie znajdują się ponadto pomiary specjalne, które pozwalają na kontrolę geometrii i konstrukcji budowli. Ponadto zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie pomiarów i obliczania powierzchni użytkowej lub najmu lokali. (wg PN-ISO 9836:119, PN-70/B-02365)