mask

Podział nieruchomości

projekt nieruchomości

Podział nieruchomości może być konieczny z rożnych przyczyn. Czasem jest to spowodowane konfliktami rodzinnymi czy sąsiedzkimi, innym razem ma związek ze sprawami spadkowymi lub rozwodowymi. Aby możliwe było prawne wyodrębnienie części powierzchni ziemskiej z istniejącej nieruchomości, niezbędne jest jej wcześniejsze wydzielenie przez geodezyjny podział nieruchomości. Mapa przygotowana przez geodetę stanowi w takich sprawach jednoznaczny dokument. Granice nieruchomości służą wyznaczeniu obszaru, w którym właściciel, z wyłączeniem innych osób, może korzystać ze swojego prawa.

 

Zniszczone znaki graniczne

Po przeprowadzeniu pomiarów i wyznaczeniu granic geodeta odpowiednio je oznacza. W sytuacji, gdy znaki graniczne są zniszczone, możliwe jest ich wznowienie bez konieczności przeprowadzania postępowania rozgraniczeniowego. Jednak tylko w sytuacji, gdy dostępne są dokumenty, które wskazują ich pierwotne położenie.