mask

Mapy do celów projektowych

projekt

Inwestycje budowlane i drogowe muszą być poprzedzone złożeniem w urzędzie odpowiedniej dokumentacji i wydaniem pozwolenia na budowę. Jednym z istotnych elementów, które należy załączyć, są właśnie mapy do celów projektowych. Niezbędne jest dołączenie ich do projektów architektoniczno-budowlanych. Przygotowaniem takiej mapy musi zająć się doświadczony i profesjonalny geodeta. Praca w takich sytuacjach rozpoczyna się od działań w terenie i wykonania niezbędnych pomiarów. Następnie w biurze, przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych, wszystkie dane nanoszone są na mapę.

 

Mapy w formie cyfrowej i tradycyjnej

Przygotowujemy dla naszych klientów mapy zarówno w wersji cyfrowej, jak i tradycyjnej papierowej. Ta druga może być w wielu przypadkach niezbędna, aby złożyć pełną dokumentację do urzędu. Wersja cyfrowa może być z kolei przekazana ekipie budowlanej, która będzie miała do niej dostęp w czasie realizowania prac, przez co łatwiej będzie na bieżąco weryfikować poprawność ich wykonywania.

 

Mapy projektowe po zakończeniu budowy

Warto pamiętać, że wykonana przed rozpoczęciem prac mapa do celów projektowych, będzie potrzebna jeszcze po ich zakończeniu. Wówczas bowiem zachodzi konieczność wykonania inwentaryzacji powykonawczej i porównania efektu z założeniami znajdującymi się na mapie. Jest to więc bardzo ważny dokument, który inwestor powinien przechowywać.